2009, Kala Bhakti Puraskarby JoharMaayBaap Nasik 2009, ‘My Flag My Life’ by Creation Entertainment & Mhaiskar Foundation 1998 City of Thunder Bay, Ontario, Canada 2010 Vocational Recognition Excellence Award, Rotary Club of Pune 2009 Sur SingarSamsad Mumbai 2012, MaharshtraKhadyaMahotsav by P L Deshpande  Maharshtra Kala Akademi 2011, Kusumanjali, Rangotsav 2012-13, 85 thAkhilBhartiya Marathi SahityaSammelan, Chandrapur 2008, HWWE  by Vishwakarma Institute of Technology 2008, ‘Srushti’ Kolhapur DasaraMahotsav 2010, NrityadharaNashik, SanskarBharati 2006 Artificial Limb Centre Pune 2011, Shaniwarwada Dance Festival 2010, SolapurMahotsavSamiti 2001, Alliance Françoise de Pune 2008, JagatikMahila Din 2008 KathakMahayagya Pune