Roshan Datye Kathak Roshan Datye
Music
dance productions
Credits to Teachers & Associates of
Nrityabharati Kathak Dance Academy, Pune
GURU DANCE ASSOCIATES
Smt Sharadini Gole [the Senior Most Disciple of Guru Rohini Bhate] for her continued guidance. She is
associated with Rohiniji for last 60 yrs.
Aruna Kelkar, Sunita Purohit, Nilima Adhye , Amala Shekhar & Devaki Joglekar for extending best of their co operation all the time. They were all under the tutelage of Guru Rohini Bhate.
Gurukul, Khajuraho, Madhya Pradesh (11th C. AD)
Credits to Dancers, Musicians & Technicians
DANCE ARTISTS
Prajakta Raj, Sharvari Jamenis, Manisha Abhay, Rujuta Soman, Abha Auti , Dhanashree Natu-Potdar, Rasika Kulkarni, Priya Admane, Mugdha Belwalkar, Abha Wamburkar, Leena Panse, Ketaki Thakar, Rutika Wadkar, Apoorva, Ropika, Dipti, Aboli, Ashwini, Varsha, Leena, Gayatri, Pranati, Nikita, Vrishali, Venu, Pooja, Vaishali, Deepali. From CICD UK: Nilima Devi and Akash
MUSIC
Ajay Parad, Chaitanya Kunte, Shrirang Umrani
VOCAL
Madhuri Joshi, Shripad Bhave, Ankita Deole, Anuradha Kuber, Datta Prasad Ranade, Bilwa Dravid, Ajay Purkar, Manik Panditrao, Aswini Soman
LYRICIST
Sunil Sukhtankar, Ajit Soman, Ajay Parad, Charuta Prabhudesai, Roshan Datye
TABLA & PAKHAVAJ
Arvind Kumar Azad, Nikhil Phatak,
Mangesh Karmarkar
HARMONIUM
Ajay Parad, Chinmay Kolhatkar, Chaitanya Kunte
PADHANT
Amala Shekhar, Nikhil Phatak, Asavari Patankar,
Prajakta Raj, Sharvari Jamenis
SITAR
Atul Keskar
SARANGI
Madhukar Khadilkar
SYNTHESIZER
Jitendra Kulkarni
FLUTE
Ajit Soman, Sandip Kulkarni, Sunil Awachat
SIDE RYTHM
Sanjay Durkar
Stree-Preksha. Bharut (200 BC) Antahpura Sangitaka. Pavaiya (Gwalior Museum)
(5th C. AD)
COMPEER
Sunita Purohit, Sunil Ganu, Prajakta Raj, Devika Daftardar, Abha Auti, Rasika Kulkarni
COMMENTATOR
Vijay Lele, Sharvari Jamenis, Amit Tribhuvan, Vijay Mishra, Roshan Datye
KEERTAN WITH COMMENTARY
Charudatta Afale
SOUND EFFECTS
Neha Audio Pune, Amod Kulkarni (Magic Note)
VIDEO EFFECTS
Matrix Media
LIGHT EFFECTS
Harshawardhan Pathak, Sujay Bhadkamkar
COSTUME
Sheetal Oak, Deepali Gayadhani
PHOTOGRAPHY
Kaustubh Atre, Anand Chainee, Swapnil Vadke and Chittaranjan Datye
SOUND SYSTEM
Pradip Maali
VIDEO RECORDING
Milind Phadnis, Ashok Shelar, Kedar Godbole,
Santosh Gothaskar
LCD PROJECTOR
Sandesh Vaidya
DESIGN OF BROCHURE, ADVERTISEMENT, INVITATION CARD
Numero Uno Pune, Sujit Soman
PRINTING
Sachin Jategaonkar
PHOTO SLIDE EDITING
Priya Admane, Swanand Jawdekar
Musicians. Khajuraho (11th C. AD)
©Roshan Datye | | Up